ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

 

Стажантската програма на ЕСО ЕАД, ви дава възможност за придобиване на практически умения и учене извън академичната среда. Имате възможност да надградите своите теоретични познания, под професионалното наставничество на едни от най-добрите експерти в сферата на енергетиката.

 

Станете част от нашият екип и добавете в автобиографията си опит в най-голямото дружество в сферата на електроенергетиката.

Ние Ви предлагаме:

Платен  летен стаж - месечното възнаграждение включва минимална работна заплата за страната, допълнителни и други трудови възнаграждения, съгласно индивидуалния трудов договор на стажанта.

Трудов договор - стажантите се назначават на трудов договор до завършване на стажантската програма и се ползват с всички права и задължения съгласно КТ.

Менторска подкрепа - за всеки стажант е подсигурен ментор от съответното звено. Това е човекът, който подпомага адаптирането на стажанта по време на неговата работа в дружеството, изготвя индивидуалната програма за стаж на стажанта и следи неговото представяне.

Фиксирано работно време – работното време на стажанта е еднакво с работното време на структурното звено, в което стажува; в определен ден от седмица стажантите участват в обучение извън работното място, което също е част от работното време.

Обучения по време на стажа - периодично се провеждат обучения с практическа насоченост на различни теми, в зависимост от професионалното направление, специалност и учебни програми на стажантите.

Работа по реални проекти и задачи

Работа в екип от доказали се професионалисти

Срок на стажа-  стажантската програма е с продължителност до три месеца, в периода от 1 юни до - 30 септември 2021 г. включително.

Населено място – стажът може да се проведе на територията на всички Мрежови експлоатационни райони и подрайони на ЕСО ЕАД.

Ако Вие сте:

  • студенти, обучаващи се във всички курсове на ОКС бакалавър или 

в ОКС магистър  на висши учебни заведения в страната и чужбина; 

  • имате желание да затвърдите наученото и да придобиете нови знания

и умения  в реална работна среда.

 

Необходими  документи за кандидатстване:

  • Заявка за кандидатстване /Приложение 2/
  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Уверение, че сте студент, записан в съответния курс на обучение и успех за последен завършен семестър.

 

Подборът се осъществява чрез провеждане на среща-интервю с предварително одобрените по документи кандидат стажанти, за да се определи тяхната мотивация и интерес към работата.

 

Заявките за кандидатстване изпращайте на email: d.aleksandrova@eso.bg или в деловодството на ЕСО ЕАД, адрес: п.к.1618 София, България, бул. Цар Борис III №201.