52

Последни новини


ЕСО и операторът на електропреносната мрежа на Франция-RTE проведоха среща за напредъка по законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“
18.04.2018 г.
Представители на френския електропреносен оператор RTE се срещнаха с ръководството и експерти на Електроенергийния системен оператор.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 26.04.2018

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенериен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.