Последни новини

59 дългогодишни служители на ЕСО с отличия по повод Деня на енергетика 2021 година
18.06.2021 г.

Ежегодно професионалният празник на заетите в енергийния сектор става повод за отличаване на дългогодишните служители с принос в развитието на електропреносната мрежа на страната.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 23.06.2021
Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.