1

Последни новини


Европейските преносни оператори направиха важна крачка по пътя към постигането на единен електроенергиен пазар в Европа.
28.11.2018 г.
Единната платформа за разпределение (ЕПР) започна успешно работа и провежда търгове за дългосрочно разпределение на преносни способности по всички участващи граници на ЕС.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 19.01.2019

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.