Последни новини

Планови ремонтни дейности могат да доведат до временни прекъсвания на електрозахранването в района на град Панагюрище
05.04.2021 г.

С цел подобряване сигурността на захранване на потребителите от гр. Панагюрище и региона, ЕСО извършва реконструкция на електропровод 110 kV Грамада, при което се налага подстанции „Попинци“ и „Панагюрище“ временно да бъдат едностранно захранени.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 19.04.2021
Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.