Последни новини

„Междинният проект“ за свързване на мултирегионално пазарно обединение - MRC  с регионалното пазарно обединение - 4M MC на границите на Германия-Австрия-Полша стартира през май 2021 година
12.11.2020 г.

Навременното изпълнение на проекта е предпоставка за обединение на електроенергийните пазари в сегмента „ден напред“ на българо-румънската граница.“

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 03.12.2020
Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.