Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
Регулиране нагоре (лв/MWh)
Прогнозен небаланс на системата
Регулиране надолу (лв/MWh)
26.07.2021 00:00 - 26.07.2021 01:00 285.81 9.89
26.07.2021 01:00 - 26.07.2021 02:00 255.55 9.89
26.07.2021 02:00 - 26.07.2021 03:00 242.77 9.89
26.07.2021 03:00 - 26.07.2021 04:00 230.79 9.89


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
26.07.2021 00:00 - 26.07.2021 01:0034.33
26.07.2021 01:00 - 26.07.2021 02:0091.67
26.07.2021 02:00 - 26.07.2021 03:0054.49
26.07.2021 03:00 - 26.07.2021 04:0071.41
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.