15 мин. сетълмент

Дата на публикуванеДокумент
16.12.2021 График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент „ден напред“
16.12.2021 График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент „в рамките на деня“
16.12.2021 Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици за пазарен сегмент „ден напред“
16.12.2021 Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици за пазарен сегмент „в рамките на деня“
16.12.2021 Презентация: Работна среща с участници на пазара на електрическа енергия