Преносни способности - седмични

Прогноза за седмичните
стойности на NTC - [MW]


26.07.202127.07.202128.07.202129.07.202130.07.202131.07.202101.08.2021
ESO=>EMS400400400400400400400
EMS=>ESO400400400400400400400
ESO=>TEL800800800800800800750
TEL=>ESO800800800800800800750
ESO=>IPTO600600600600600600600
IPTO=>ESO600600600600600600600
ESO=>MEPSO400400400400400400400
MEPSO=>ESO400400400400400400400
ESO=>TEIAS432432432432432432432
TEIAS=>ESO300300300300300300300
BG Export2632263226322632263226322582
BG Import2500250025002500250025002450
     Прогноза за гарантиране
на стойностите на NTC [%]


26.07 - 01.08.2021
ESO=>EMS100
EMS=>ESO100
ESO=>TEL100
TEL=>ESO100
ESO=>IPTO100
IPTO=>ESO100
ESO=>MEPSO100
MEPSO=>ESO100
ESO=>TEIAS100
TEIAS=>ESO100
BG Export100
BG Import100    

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.