Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2022 00:00 (CET) до 31.01.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2022-31.01.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01012022-14758
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 58
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 53
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.12.2021 00:00 (CET) до 31.12.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.12.2021-31.12.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01122021-14645
Клирингова цена (€/MWh):0.06
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 100
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.11.2021 00:00 (CET) до 30.11.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-07.11.2021
15.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14548
Клирингова цена (€/MWh):137
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 11
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
GEN I DOO 11XIGET--------D 2
Общо:17
Стойнот по ФПП:17
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14547
Клирингова цена (€/MWh):140.33
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 27
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01112021-14546
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 106
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2021 00:00 (CET) до 31.10.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01102021-14412
Клирингова цена (€/MWh):83.68
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 44
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
Общо:67
Стойнот по ФПП:67
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01102021-14413
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
GEN I DOO 11XIGET--------D 73
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 28
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2021 00:00 (CET) до 30.09.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14289
Клирингова цена (€/MWh):47.31
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 12
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 5
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 2
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14288
Клирингова цена (€/MWh):46.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 59
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14291
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 14
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 34
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14290
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
GEN I DOO 11XIGET--------D 13
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 50
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2021 00:00 (CET) до 31.08.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14153
Клирингова цена (€/MWh):35.85
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 1
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 10
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14152
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 3
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 13
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
EN DANMARK 11XDISAM-------V 7
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14155
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 1
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 7
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 12
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14154
Клирингова цена (€/MWh):0.12
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
GEN I DOO 11XIGET--------D 34
EN DANMARK 11XDISAM-------V 19
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2021 00:00 (CET) до 31.07.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14063
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 8
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 3
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 19
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
ENPRO_EU 32X001100100373M 15
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14037
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 18
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
LE TRADING 24X-LE-TRADING-N 10
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14062
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 5
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 6
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
EN DANMARK 11XDISAM-------V 2
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 42
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14036
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 4
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 19
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 47
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2021 00:00 (CET) до 30.06.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:16.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01062021-13913
Клирингова цена (€/MWh):28.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 3
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 24
EN DANMARK 11XDISAM-------V 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 8
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01062021-13914
Клирингова цена (€/MWh):0.16
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 29
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 58
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2021 00:00 (CET) до 31.05.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2021-31.05.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01052021-13782
Клирингова цена (€/MWh):0.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 60
GEN I DOO 11XIGET--------D 7
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 72
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 27
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2021 00:00 (CET) до 30.04.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.04.2021-19.04.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01042021-13660
Клирингова цена (€/MWh):12.59
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 35
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13659
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 9
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 16
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 5
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-04.04.2021
10.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13658
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 26
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 65
Общо:116
Стойнот по ФПП:116
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.03.2021 00:00 (CET) до 31.03.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01032021-13549
Клирингова цена (€/MWh):10.55
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 14
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 26
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 10
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13548
Клирингова цена (€/MWh):0.25
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 9
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 9
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13547
Клирингова цена (€/MWh):0.24
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
GEN I DOO 11XIGET--------D 22
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.02.2021 00:00 (CET) до 28.02.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.02.2021-28.02.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01022021-13414
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 47
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2021 00:00 (CET) до 31.01.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2021-31.01.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01012021-13285
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 42
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
GEN I DOO 11XIGET--------D 60
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 4
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0